Search
  • Tuulikki

The New Possibilities of Inclusion in Music Education (In Swedish)

Updated: Sep 28, 2019

De nya möjligheterna av inklusion i musikutbildningen. Delar av min föreläsning 20.9.2019 i Vasa Arbis Konst- och musikutbildningsdagar organiserat av Dunk r.f. ( Photo: Kalle Kallio )


0 views

© 2019 Tuulikki Laes