Presentations

Invited keynotes 

 • The transformative politics of music education: Towards policy informed futures. Keynote at the ”Antipluralism and Populism” Conference, University of Siegen, Germany/online 6.11.2020.

 • Disability and the complex politics of inclusion in music education. ISME Commission on Special Music Education and Music Therapy, UK/online 13.7.2020.

 • Musikutbildning i förändring. Keynote at the Musik & Talang: Konst-och musikutbildningsdagar, hosted by DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. Vasa, Finland 20.9.2019.

 • Inclusive approaches to music teaching / Professional musicianship and inclusion. Joint keynotes with Markku Kaikkonen at the “My Music Ability” conference, Conservatory of Amsterdam, Netherlands 28.3. 2018. 

 • Music education from a Nordic perspective. Musical talent as a social construct. Joint keynote with prof. Heidi Westerlund at the Nordplus conference, Hamar, Norway,9.11.2009.

 • Who has the right to musicianship? Joint keynote with prof. Heidi Westerlund at the “Art, Giftedness and Creativity” seminar, Chydenius Institute, Kokkola, Finland 11.4.2007.

 

Academic conference presentations

 • The significance of arts and cultural participation in lifecourse situations: Artistic agency among pensioners in Finland. Paper presentation at the International Symposium on the Sociology in Music Education (ISSME), Norway/online 20.-22.6.2021

 • The challenges of transepistemic synthesis: Bridging research, policy and institutional practices in the arts. Paper presentation with Heidi Westerlund at the ESA Arts conference, Uniarts Helsinki, Finland/online 12.3.2021.

 • Artistic agency as the source of hope in old age. Paper presentation at Sosiologipäivät by Westermarck Society, Helsinki, Finland/online 11.3.2021.

 • Policy and political perspectives on music education in ageing society. Paper presentation with Patrick Schmidt at the ISME Commission on Policy, Culture and Media. Munich, Germany, 9.-11.7.2018.

 • It’s never too late to become a rock star – Countering ageism in music education? Paper presentation at the International Symposium on the Sociology in Music Education (ISSME), London, UK, 11.-14.6.2017.

 • Pushing the boundaries of Cultural Diversity: A new approach to inclusion through a critical disability lens in music teacher education. Paper presentation at the Cultural Diversity in Music Education (CDIME) Conference, Kathmandu, Nepal 28.3.-1.4.2017. 

 • The (im)possibility of inclusion. Reimagining the potentials of democratic inclusion in and through activist music education. Paper presentation at the Nordic Network of Music Education Research (NNMPF), Gothenburg, Sweden 14.-16.3.2017.

 • Engaging in democracy and inclusion through activist music education - Lessons from ‘the margins’. Paper presentation at the 32nd World Conference International Society for Music Education (ISME), Glasgow, Scotland 24.-29.7.2016.

 • The inclusive potentials of narrative techniques in activist music education. Paper presentation at the 5th International Conference on Narrative Inquiry in Music Education (NIME5), University of Illinois in Urbana-Champaign, USA 21.5.-23.5.2016.

 • You are stupid but you play so well! Activism and inclusion in music education. Joint paper with prof. Patrick Schmidt at the ISME Policy Commission Seminar, Natal, Brazil 18-20.7.2014.

 • Female third age learners narrating themselves within a rock band learning context – from self-confrontation to empowerment. Paper presentation at the 4th Conference on Narrative Inquiry in Music Education (NIME4) Helsinki, Finland 29.8.-1.9.2012. 

 • A Rock band as an alternative learning environment in older adult music education. Paper presentation at the 28th International Society of Music Education World Conference (ISME), Thessaloniki, Greece 20.-25.7.2012. 

 • Understanding democratic possibilities in Finnish music education through marginal musical practices. Paper presentation at the keynote symposium at the 17th Conference of the Nordic Network of Research in Music Education (NNMPF), Reykjavik, Iceland 22.-24.2.2012.

 • Toimijuus, voimaantuminen ja kolmas ikä taidekasvatuksessa. Tutkimussymposium, Hollo-instituutti, Sibelius-Akatemia, Helsinki 6.-7.10.2011. 

 • Sex, drugs, and rock’nroll – Here comes the grannies band. Empowerment in and through music education. Paper presentation at the 7th Conference on Research in Music Education (RIME), Exeter, UK 11.-14.4.2011.

 • Näkökulmia erityismusiikkikasvatukseen. Kasvatustieteen päivät, Oulun yliopisto, Oulu 23.-24.11.2006.

 • Music education in change? Paper presentation at the Nordplus (Nordic Network for Music Education), University of Bergen, Norway 27.-19.10.2006.

 

Symposiums, posters and panels

 • Policy and practice of lifelong music education in aging societies. Symposium (chair) at the ISME World Conference, Baku, Azerbaijan 11.-17.7.2018. 

 • Is inclusion possible? Striving towards teacher activism within a Finnish music school for differently abled learners. Presentation in the symposium at the ISME World conference, Baku, Azerbaijan 11.-17.7.2018. 

 • What does it mean for music education to be inclusive? Presentation in the symposium Nordic perspectives to music education at the Music School Symposium, Vienna, Austria 6.10. 2017.

 • Special art or art for everyone? Symposium (chair) at Yhteiskuntatieteellisen vammaistutkimuksen ajankohtaispäivät 2017 – YK:n vammaissopimus ja kehitysvammaisuus [Current lines in disability studies – CRPD and intellectual disability], Kehitysvammaliitto, Helsinki 21.9.2017. 

 • Influencing policy makers and institutional leaders in Finnish arts education via systems thinking. Roundtable at European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) conference, Tampere 30.-31.8.2017

 • Teacher activism in Resonaari – towards inclusive music education. Presentation in the roundtable "Striving for democracy in the Nordic context: Possibilities for change through innovative cases of activist music practices" at the 1st International Music Education Conference: Music Education in the Community; Traditions, Challenges and Innovations. Tel Aviv, Israel 14.-17.5.2017. 

 • Building intergenerational research partnerships. Presentation in the symposium "Answerability in participatory research: Partnership or politics?" at the European Congress of Qualitative Research (ECQI). Leuven, Belgium 6.-10.2.2017. 

 • Reimagining the inclusive potentials through reflexivity in activist music education. Poster at the European Congress of Qualitative Research (ECQI). Leuven, Belgium 6.-10.2.2017.

 • The inclusive potentials of narrative techniques in activist music education. Poster at the 12th International Congress of Qualitative Inquiry (ICQI). University of Illinois in Urbana-Champaign, USA 19.-22.5.2016.

 • Performing disability in music education: Extending the discourse of diversity. Joint symposium workshop with Jaakko Lahtinen, Marlo Paumo and Kaarlo Uusitalo in the symposium “Inclusive research doing justice in education”. 2ndBiennal JustEd Conference; “Actors for social justice in education”, Nordic Centre for Excellence: Justice through Education in the Nordic countries, Helsinki, 8.-9.3.2016.

 • Marginaalin ääni julkisessa pedagogiikassa: Kehitysvammaiset muusikot opettajina musiikinopettajankoulutuksessa [A marginal voice in the public pedagogy: Musicians with disabilities as teachers in music teacher education]. Joint presentation with Resonaari’s musician Jaakko Lahtinen, at 6th research symposium of the Hollo Institute: Social justice and public pedagogy, Aalto University, Helsinki 8-9.10.2015.

 • School musicking: A collaborative inquiry into Christopher Small’s legacy for music education. Symposium at the 8th International conference on Research of Music Education (RIME), Exeter, UK 9.-13.4.2013.

 • Webs of interaction. Symposium workshop at the 4th Conference on Narrative Inquiry in Music Education (NIME4), Helsinki 29.8.-1.9.2012. 

 • Composing in Finnish music education. Symposium at the 28th Conference on International Society of Music Education (ISME), Thessaloniki, Greece 20.- 25.7.2012. 

 

Invited talks intended for professional communities and general public

 • Voidaanko kulttuurilla edistää eläkeläisten toimijuutta? Puheenvuoro Pauli Rautiaisen kanssa, Syrjäytymisen ehkäisemisen mestarikurssi, järj. Suomen Akatemian Strateginen Tutkimusneuvosto, Helsinki 24.8.2021.

 • Dis/abled bodies in music education. Symposium at the International Society for Philosophy in Music Education (ISPME). New York, USA 17.6. 2021. 

 • Inclusive music pedagogies. Invited panelist at the BrutPop panel. Paris, 5.6.2021.

 • Elämän merkityksellisyys ja taide osana elämää. Puheenvuoro Pauli Rautiaisen kanssa, iAreena -seminaari, järj. Ilmarinen, Helsinki 7.2.2020.

 • Musical performance changes perception. Speaker at the TedX Helsinki University event, Tiedekulma, Helsinki 11.5.2018.

 • Osallistuminen taiteeseen ja kulttuuriin – elinikäinen oikeus vai velvollisuus? Esitys Pauli Rautiaisen kanssa, Studia Generalia, järj. Taideyliopisto, Helsinki 30.11. 2017. 

 • Invited speaker at Music Teacher Education 60th Anniversary seminar, Sibelius Academy, Helsinki 25.10.2017.

 • Invited speaker at Learning Jam event for Basic Arts Education, ArtsEqual, Musiikkitalo,  Helsinki 24.10.2017.

 • Viisi myyttiä musikaalisuudesta. Esitys Tuire Kuusen kanssa, Tutkijoiden yö, järj. Helsingin yliopisto / Tiedekulma, Helsinki 29.9.2017.

 • Mikä tekee ammattitaiteilijan? Osallistuminen paneelikeskusteluun Taiteen tiellä seminaarissa, järj. Taiteen edistämiskeskus Taike. Kaarisilta Biennale, Lahti 21.6.2017.

 • Aktiivisen ikääntymisen uudet muodot ehkäisevät syrjäytymistä. Syrjäytymisen ehkäisemisen mestarikurssi, järj. Suomen Akatemian Strateginen Tutkimusneuvosto. Kansaneläkelaitos, Helsinki 18.4. 2017

 • Aktiivisuutta kolmannessa iässä: taiteen mahdollisuudet luovan ja aktiivisen ikääntymisen tukijana. Rakkaudesta tieteeseen –tapahtuma, järj. Suomen Akatemian Strateginen Tutkimusneuvosto. Musiikkitalo, Helsinki 14.2. 2017.

 • ArtsEqual-hankkeen esittely. Puheenvuoro Pauli Rautiaisen kanssa, Tasa-arvoinen yhteiskunta –ohjelman esittelytilaisuus, järj. Suomen Akatemian Strateginen Tutkimusneuvosto. Musiikkitalo, Helsinki 19.12.2016.

 • Teacher activism in Resonaari. Joint presentation with prof. Patrick Schmidt at the 4th Music for All research seminar, Resonaari, Helsinki, Finland 6.11.2015.

 • ArtsEqual – Public Service: Strategic Steps towards Equality. Joint presentation with Lauri Väkevä at the “Fair Arts Education” seminar, Metropolia, Helsinki 29.9.2016.

 • Rockin´ grannies. Rokkimummot –bänditoiminta Resonaarissa. Rytmikka-seminaari, Monimuotoinen musiikkikasvatus. Sibelius-Akatemian täydennyskoulutuskeskus, Helsinki 28.3.2012. 

 • Kolmas ikä ja musiikkikasvatus. Kutsupuheenvuoro, ”Music for all” -seminaari, järj. Resonaari/Helsingin yliopisto, Helsinki 4.11.2011. 

 • Music education for people with special needs. Invited presentation at the ”Art, Health, and Wellbeing” seminar, Novia University of Applied Sciences, Kokkola, 26.10.2010.

 • Musiikkikasvatuksen haasteet ja erityismusiikkikasvatus. Kutsupuheenvuoro, Kuvionuotti-seminaari, järj. Resonaari, Helsinki, 3.9.2006.