Publications


Doctoral thesis
 

Laes, T. 2017. The (Im)possibility of Inclusion. Reimagining the Potentials of Democratic Inclusion in and through Activist Music Education. Sibelius Academy: Studia Musica 72.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/235133
 

Peer-reviewed articles
 

Laes, T., Westerlund, H., Väkevä, L. & Juntunen, M-L. 2018. Suomalaisen musiikkioppilaitosjärjestelmän tehtävä nyky-yhteiskunnassa: Ehdotelma systeemiseksi muutokseksi. [The purpose of the Finnish music school system in the contemporary society: A suggestion for a systemic change.  Musiikki 48, 2, 5-25.


Laes, T. & Rautiainen, P. 2018. Osallistuminen taiteeseen ja kulttuuriin – elinikäinen oikeus vai velvollisuus? [Participation in the arts and culture – a lifelong right or duty?] Aikuiskasvatus 38(2), 130-139.


Laes, T. & Westerlund, H. 2017. Performing disability in music teacher education. Moving beyond inclusion through expanded professionalism. International Journal of Music Education 36(1), 34-46. doi: 10.1177/0255761417703782 


Laes, T. & Schmidt, P. 2016. Activism within music education. Working towards inclusion and policy change in the Finnish music school context. British Journal of Music Education 33(1), 5-23. doi: 10.1017/S0265051715000224


Laes, T. 2015. Empowering later adulthood music education. A Case study of a rock band for third age learners. International Journal of Music Education Research 33(1), 51-65. doi: 10.1177/0255761413515815


Laes, T. 2013. Musiikillisen toimijuuden ja voimaantumisen mahdollisuudet myöhäisiän musiikkikasvatuksessa. Tapaustutkimus Riskiryhmä- yhtyeestä [Possibilities for musical agency and empowement in later adulthood music education. A case study of the Riskiryhmä band]. Musiikkikasvatus [Finnish Journal of Music Education] 16(1) 6-17. http://www2.siba.fi/musiikkikasvatuslehti/userfiles/FJME_16_1_nettiversio.pdf


Juntunen, M-L., Karlsen, S., Kuoppamäki, A., Laes, T. & Muhonen, S. 2014. Envisioning imaginary spaces for musicking. Equipping students for leaping into the unexplored. Music Education Research 16(3), 251-266. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14613808.2014.899333
 

Non peer reviewed articles 
Laes, T. & Kallio, A.A. 2015. A beautiful cacophony: A call for ruptures to our ‘democratic’ music education. Finnish Journal of Music Education 18(2), 80-83.

 

Peer reviewed book chapters

 

Westerlund, H., Väkevä, L. & Laes, T. (in press) Democracy, the arts, and aesthetic education Ed. Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Springer.

 

Laes, T., Westerlund, H., Saether, E. & Kamensky, H. (in press) Practicing civic professionalism through inter-professional collaboration: Reconnecting quality with equality in the Nordic music school system. In H. Westerlund & H. Gaunt (eds.) A changing game: Expanding professionalism in music and higher music education. Routledge (Sempre series).

Laes, T. 2013. Myöhäisiän musiikkikasvatus myönteisen ikääntymisen tukijana. [Later adulthood music education as a supporter of positive ageing]. In: M-L Juntunen, H. Nikkanen & H. Westerlund (Eds.) Musiikkikasvattaja – kohti reflektiivistä käytäntöä [Music educator – towards a reflexive practice]. Helsinki: PS-kustannus. (pp. 310-320)


Kaikkonen, M. & Laes, T. 2013. Musiikkikasvattaja inkluusion ja tasa-arvoisen oppimisen edistäjänä [Music educator as a promoter of inclusion and equal learning]. In: Juntunen M.-L., Nikkanen, H. & Westerlund, H. (eds.) Musiikkikasvattaja – kohti reflektiivistä käytäntöä [Music educator – towards a reflexive practice]. Helsinki: PS-kustannus. (pp.105-115)


Kaikkonen, M. & Laes, T. 2013. Säveltämisen työtapoja erityismusiikkikasvatuksessa. [Composing methods in special music education]. In: J. Ojala & L. Väkevä (eds.), Säveltäjäksi kasvattaminen – pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen [Educating composers. Pedagogical perspectives on creative music making] Helsinki: Opetushallitus. (pp. 50-63)