top of page

Publications

Edited books

Laes, T., Biesta, G. & Westerlund, H. (eds.) (submitted). The Transformative Politics of Music Education. Routledge.

 

Laes, T. & Hautsalo, L. (eds.) (2020). Remarks on a Visionary’s Journey: An Anthology Celebrating Heidi Westerlund (pp. 8–14). Sibelius Academy Publications 18.

 

Peer-reviewed articles and book chapters

Laes, T., Treacy, D. & Westerlund, H. (in print). Beyond ‘democracy’: Making space for the educational and political in school music. In J. Aróstegui, K. Matsunobu, J. Nichols & C. Christophersen (Eds.) The SAGE Handbook of School Music Education.

 

Suominen, A., Anttila, E. & Laes, T. (in print). Pedagogies of hope in times of crises: Meanings of arts education throughout the lifespan. In T. Klepacki, E. van Meerkerk & T. Østern (Eds.) ENO Yearbook 3: Arts and Cultural Education in a Challenging and Changing World. Springer.

 

Galmiche, M., Westerlund, H., Laes, T., & Väkevä, L. (2024). How social innovations can enable socially just spatial politics and collaborative professionalism in music education: The case of AÏCO at the Conservatoire de Lyon. In M. Hahn, C. Björk & H. Westerlund (Eds.) Music Schools in Changing Societies: How Collaborative Professionalism Can Transform Music Education. Routledge, pp. 113–130.

 

Laes, T. (2023). Rethinking, re-storying, and reclaiming narratives of aging in music education. Action, Criticism and Theory for Music Education, 22(3), 1–24. https://doi.org/10.22176/act22.3.227

 

Laes, T. & Creech, A. (2023). Re-conceptualizing music education in the older adult lifecourse: A qualitative meta-synthesis. International Journal of Population Studies. https://doi.org/10.36922/ijps.383

 

Laes, T. (2023). Musiikkikasvatusta läpi elämän: Kohti kestävää ikääntymistä tukevaa elinikäisen oppimisen politiikkaa. Teoksessa H. Partti & M-L Juntunen (toim). Musiikkikasvatus muutoksessa. Sibelius-Akatemian julkaisuja.

 

Laes, T. & Kiuru, L. (2023). Identiteettityöskentely aikuisbändissä: Myöhäisiän oppimisen kamppailu ja esiintymisen tarjoumat. Aikuiskasvatus, 43(1-2), 55–69. 0.33336/aik.127920

 

Laes, T. & Rautiainen, P. (2022). Eläkkeelle siirtyneiden taidetoimijuus. Gerontologia, 36(2), 172–188. https://doi.org/10.23989/gerontologia.111894

 

Koivisto, T. & Laes, T. (2022). Music professionalism promoting gerotranscendence: An instrumental case study of healthcare musicians in an eldercare hospital. International Journal of Music Education, 40(4), 642–654. https://doi.org/10.1177/02557614221087340

 

Laes, T. & Schmidt. P. (2021). Promoting a musical lifecourse towards sustainable ageing: A call for policy congruence. International Journal of Community Music, 14(1), 103–119. https://doi.org/10.1386/ijcm_00040_1

 

Westerlund, H., Karttunen, S., Lehikoinen, K., Laes, T., Väkevä, L., & Anttila, E. (2021). Expanding professional responsibility in arts education: Social innovations paving the way for systems reflexivity. International Journal of Education & the Arts, 22(8). http://doi.org/10.26209/ijea22n8

 

Laes, T., Westerlund, H., Saether, E., & Kamensky, H. (2021). Practicing civic professionalism through inter-professional collaboration: Reconnecting quality with equality in the Nordic music school system. In H. Westerlund & H. Gaunt (eds.), Expanding professionalism in music and higher music education–A changing game (pp. 16–29). Routledge, Sempre. 

 

Churchill, W. & Laes, T. (2021). Made in/visible: erasing disability in music education. In A. Kallio (ed.), Difference and division in music education (pp. 131–143). New York: Routledge.

 

Westerlund, H., Väkevä, L. & Laes, T. (2020). Democracy, the arts, and aesthetic education. In M. Peters (ed.), Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Springer.

 

Björk, C., Di Lorenzo Tillborg, A., Heimonen, M., Holst, F., Jordhus-Lier, A., Rønningen, A., Sagmo Aglen, G. & Laes, T. (2018). Music education policy in schools of music and performing arts in four Nordic countries: the potential of multi-actor processes. Finnish Journal of Music Education, 22(2), 10–37.

 

Laes, T. & Rautiainen, P. (2018). Osallistuminen taiteeseen ja kulttuuriin – elinikäinen oikeus vai velvollisuus? [Participation in the arts and culture – a lifelong right or duty?] Aikuiskasvatus, 38(2), 130–139.

 

Laes, T. (2017). Beyond participation: A reflexive narrative of the inclusive potentials of activist scholarship in music education. Bulletin of the Council for Research in Music Education, 210-211, 137–151.

 

Laes, T. & Westerlund, H. (2018). Performing disability in music teacher education. Moving beyond inclusion through expanded professionalism. International Journal of Music Education 36(1), 34–46 https://doi.org/1177/0255761417703782 

 

Laes, T. & Schmidt, P. (2016). Activism within music education: Working towards inclusion and policy change in the Finnish music school context. British Journal of Music Education, 33(1), 5–23. https://doi.org/10.1017/S0265051715000224

 

Laes, T. (2015). Empowering later adulthood music education: A case study of a rock band for third age learners. International Journal of Music Education Research, 33(1), 51–65. https://doi.org/10.1177/0255761413515815

 

Juntunen, M-L., Karlsen, S., Kuoppamäki, A., Laes, T. & Muhonen, S. (2014). Envisioning imaginary spaces for musicking. Equipping students for leaping into the unexplored. Music Education Research, 16(3), 251–266. https://doi.org/10.1080/14613808.2014.899333

 

Laes, T. (2013). Musiikillisen toimijuuden ja voimaantumisen mahdollisuudet myöhäisiän musiikkikasvatuksessa. Tapaustutkimus Riskiryhmä- yhtyeestä [Possibilities for musical agency and empowerment in later adulthood music education. A case study of the Riskiryhmä band]. Musiikkikasvatus [Finnish Journal of Music Education], 16(1), 6–17. http://www2.siba.fi/musiikkikasvatuslehti/userfiles/FJME_16_1_nettiversio.pdf

 

Laes, T. (2013). Myöhäisiän musiikkikasvatus myönteisen ikääntymisen tukijana. [Later adulthood music education as a supporter of positive ageing]. In: M-L Juntunen, H. Nikkanen & H. Westerlund (eds.) Musiikkikasvattaja – kohti reflektiivistä käytäntöä [Music educator – towards a reflexive practice] (pp. 310–320), PS-kustannus.

 

Kaikkonen, M. & Laes, T. (2013). Musiikkikasvattaja inkluusion ja tasa-arvoisen oppimisen edistäjänä [Music educator as a promoter of inclusion and equal learning]. In: Juntunen M.-L., Nikkanen, H. & Westerlund, H. (eds.) Musiikkikasvattaja – kohti reflektiivistä käytäntöä [Music educator – towards a reflexive practice]. . (pp.105-115) Helsinki: PS-kustannus.

 

Kaikkonen, M. & Laes, T. (2013). Säveltämisen työtapoja erityismusiikkikasvatuksessa. [Composing methods in special music education]. In: J. Ojala & L. Väkevä (eds.), Säveltäjäksi kasvattaminen – pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen [Educating composers. Pedagogical perspectives on creative music making] (pp. 50-63) Helsinki: Opetushallitus.
 

Non-peer reviewed articles and book chapters

Laes, T. & Westerlund, H. (2021). Esipuhe. Teoksessa G. Biesta: Antaa taiteen opettaa (suom. P. Määttänen) (pp. 38–39). ArtEZ Press / Uniarts Helsinki CERADA.

 

Hautsalo, L. & Laes, T.  (2020). Foreword. In T. Laes & L. Hautsalo (eds.) Remarks on a Visionary’s Journey: An Anthology Celebrating Heidi Westerlund (pp. 8–14). Sibelius Academy Publications 18.

 

Kuoppamäki, A., Laes, T. & Nikkanen, H. (2020). From utopias to progress: Creating career paths towards the unknown. In T. Laes & L. Hautsalo (eds.) Remarks on a Visionary’s Journey: An Anthology Celebrating Heidi Westerlund (pp. 221–238). Sibelius Academy Publications 18.

 

Laes, T. & Kallio, A.A. (2015). A beautiful cacophony: A call for ruptures to our ‘democratic’ music education. Finnish Journal of Music Education 18(2), 80–83.

 

Publications intended for professional communities and general public

Laes, T. & Korhonen, K. (2023). Tieteen ja taiteen yhteenkytkentöjä kestävään tulevaisuuteen sopeutumisessa. Strategisen tutkimuksen neuvoston blogi (STN), https://www.aka.fi/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus/tutkimusta-tiedon-kayttajalle/blogi/2023/adapt-tieteen-ja-taiteen-yhteenkytkentoja-kestavaan-tulevaisuuteen-sopeutumisessa/

 

Laes, T. & Westerlund, H. (2021). The disappearance of art and education: What can we learn from Gert Biesta in times of crises? Music Education AMP blog, Uniarts Helsinki. 19.1.2021. https://blogit.uniarts.fi/en/post/the-disappearance-of-art-and-education-what-can-we-learn-from-gert-biesta-in-times-of-crises/

 

Laes, T. (2020). Taiteen koettu merkityksellisyys lisää hyvinvointia eläkeiässä. Vanhustyö 1/2020.

 

Laes, T. & Schmidt, P. (2018). Policy and political perspectives on music education in aging society. Proceedings of the 19th International Seminar of the ISME Commission on Music Policy: Culture, Education, and Media (pp. 162–171). https://www.isme.org/sites/default/files/documents/proceedings/ISME%20Commission%20on%20Policy%202018.pdf

 

Westerlund, H., Laes, T. & Rautiainen, P. (2017). Voiko taiteen potentiaaliin luottaa? Blogeja strategisesta tutkimuksesta, Suomen Akatemia. 6.4. 2018. https://www.aka.fi/suomen-akatemia-vanha/strategisen-tutkimuksen-rahoitus2/blogeja/2018/voiko-taiteen-potentiaaliin-luottaa/

 

Laes, T., Juntunen, M-L, Heimonen, M., Kamensky. H., Kivijärvi, S., Nieminen, K., Tuovinen, T., Turpeinen, I., Elmgren, H., Linnapuomi, A. & Korhonen, O. (2018). Saavutettavuus ja esteettömyys taiteen perusopetuksen lähtökohtana. [Accessibility in basic arts education] ArtsEqual policy brief 1/2018. https://sites.uniarts.fi/documents/14230/0/Saavutettavuus-+toimenpidesuositus+%28PDF%29/9143ee82-6222-433f-9538-0a91009c08ba

 

Laes, T. (2017). Taiteella kohti kestävää ikääntymistä. [Towards sustainable aging through arts]. #kulttuurivos -blogi, Sitra. 2.11.2017. https://www.sitra.fi/blogit/elinikaisella-oppimisella-kohti-nautinnollista-ikaantymista/

 

Laes, T. (2017). Kenellä on oikeus taiteilijuuteen? [Who has the right to be an artist?] 100 puheenvuoroa taiteesta -blogi, Taike. 18.7.2017. http://100puheenvuoroataiteesta.taike.fi/kenella-on-oikeus-taiteilijuuteen/

 

Laes, T. (2017). Rockmusiikilla kohti aktiivista ikääntymistä. [Towards active aging with rock music]. Taidetutka -verkkojulkaisu 1/2017. 17.7.2017. http://taidetutka.fi/2017/rockmusiikilla-kohti-aktiivista/

 

Laes, T. (2016). ArtsEqual-hanke tutkii taidetta ja tasa-arvoa. [ArtsEqual-initiative examines arts and equality]. A blog post on Equally Well, University of the Arts Helsinki. 8.3.2016. http://www.uniarts.fi/blogit/equally-well/artsequal-–hanke-tutkii-taidetta-ja-tasa-arvoa

 

Laes, T. (2016). Democracy in the music education of the future. Finnish Music Quarterly 1. http://www.fmq.fi/2016/04/democracy-in-the-music-education-of-the-future/

 

Laes, T. (2012). The new possibilities of special music education – towards inclusion? In: Laes, T., Väkevä, L. & Unkari-Virtanen, L. 2012. NNMPF 2012 panel on Finnish Music Education. Finnish Journal of Music Education 2(15).

 

Laes, T. (2012). Who is afraid of policy? Äänenkuljettaja 9/2012. Sibelius-Akatemia.

Kaikkonen M. & Laes, T. (2011). Special music education creates equality in learning. In: Anna Petraškeviča, Sirli Väinsar & Markku Kaikkonen (eds.) Music for All. Special Music Education – A Teacher’s Manual. Riga: SIA E-FORMA. Available at: http://projects.centralbaltic.eu/images/files/result_pdf/Muzika_ENG_web.pdf

 

Korpela, P., Kuoppamäki, A., Laes, T., Miettinen, L., Muhonen, S., Nikkanen, H., Ojala, A., Partti, H., Pihkanen, T. & Rikandi, I. 2010. Music Education in Finland. In: Inga Rikandi (ed.) Mapping the Common Ground. Philosophical perspectives on Finnish music education. Helsinki: BKT. (pp. 14-31)

 

Doctoral thesis

Laes, T. (2017). The (Im)possibility of Inclusion. Reimagining the Potentials of Democratic Inclusion in and through Activist Music Education. Sibelius Academy: Studia Musica 72. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-329-075-4

 

 

Master´s thesis

Laes, T. (2006). Muuttuva musiikkikasvatus. Sosiokulttuurinen kritiikki musiikkikasvatuksen oppijakäsityksiin. [Changing music education.  A socio-cultural critique to learner conceptions in music education]. Sibelius Academy: Master’s thesis. http://ethesis.siba.fi/ethesis/files/nbnfife20061489.pdf

bottom of page